top of page
Drawing Face
Female Students
Girl Drawing
Girl in Classroom
Teens & Library
Teacher and Student
Parent and Child
Teenage Group
Chalkboard Drawings

Činimo mentalno zdravlje i dobrobit globalnim razvojnim prioritetom u vrtićima i školama

Blond Student
O PROMEHS-u

Mentalno zdravlje definira se kao stanje dobrobiti u kojem je osoba svjesna vlastitog potencijala, može se nositi sa stresom svakodnevnog života, radi produktivno i plodno te doprinosi svojoj zajednici u kojoj živi (Svjetska zdravstvena organizacija, 2014). Teškoće u području mentalnog zdravlja djece i adolescenata povećavaju se tijekom proteklih desetljeća. Oko 20% djece i adolescenata doživljava teškoće u području mentalnog zdravlja. Depresivnost je postala primarni globalni zdravstveni problem u adolescenata, a suicid je postao treći po redu najčešći uzrok smrti adolescenata (Svjetska zdravstvena organizacija, 2015). Otprilike 50% teškoća u području mentalnog zdravlja započinje prije 14. godine života. Navedeni podaci upućuju na iznimnu potrebu za ranom intervencijom, a vrtići i škole pružaju jedinstvenu mogućnost za promociju mentalnog zdravlja djece i adolescenata počevši od rane dobi i tijekom ranjivih perioda njihovog razvoja. Dječji vrtići i škole su idealno okruženje za promociju mentalnog zdravlja djece i adolescenata jer je moguće doprijeti do velikog broja djece rane, predškolske i školske dobi tijekom njihovih formativnih godina u okviru kognitivnog, emocionalnog i ponašajnog razvoja (Weare, 2000). 

Iako su u proteklom desetljeću bile pokrenute brojne inicijative s ciljem reduciranja teškoća mentalnog zdravlja u školama, revizija postojećih odgojno-obrazovnih nacionalnih politika u mnogim zemljama EU ukazuje na nedostatno postavljanje dobrobiti djece i mladih prioritetom u vrtićima i školama kao i nedostatak sveobuhvatnih programa promocije mentalnog zdravlja u vrtićima i školama temeljenih na istraživačkim rezultatima (Europska unija, 2016).

Girl Drawing
Ciljevi

Glavni ciljevi projekta PROMEHS su sljedeći:

  • pružiti sistematičan teorijski okvir za razvoj i implementaciju univerzalnog kurikuluma mentalnog zdravlja temeljenim na istraživačkim rezultatima u dječje vrtiće i škole te pružiti visokokvalitetnu edukaciju za djelatnike vrtića i škola

  • poboljšati mentalno zdravlje djece i mladih kao i odgajatelja predškolske djece i učitelja osnovnih i srednjih škola

  • pružiti najbolje praktične savjete i upute djelatnicima škola i vrtića, roditeljima, zakonodavcima i ostalima na koji način promovirati mentalno zdravlje u školama i vrtićima 

  • integrirati PROMEHS u nacionalne obrazovne i zdravstvene politike

  • promovirati inovaciju unutar obrazovne politike u suradnji s nacionalnim i međunarodnim tijelima javnih vlasti

  • razviti kurikulum temeljen na istraživačkim rezultatima s ciljem promoviranja pozitivnog mentalnog zdravlja u školama i vrtićima

 

Kurikulum će nastojati unaprijediti socio-emocionalnu dobrobit djece i adolescenata jačanjem njihovih stavova prema sebi, drugima i učenju te reduciranjem teškoća u ponašanju, agresivnosti, emocionalnih teškoća i anksioznosti.

PROMEHS će također pružiti visokokvalitetnu edukaciju za djelatnike vrtića i škola, što je jedan od čimbenika koji imaju najviše utjecaja na promociju mentalnog zdravlja. 

Rezultati i nalazi istraživanja služit će kao temelj za promociju mentalnog zdravlja putem nacionalne obrazovne politike u državama članicama Projekta.

Analyzing the data
Nacrt istraživanja

PROMEHS će biti implementiran u šest država članica Projekta (Italija, Hrvatska, Grčka, Latvija, Portugal i Rumunjska) pomoću metodologije studije treninga/edukacije. Koristit će se kvazi-eksperimentalan nacrt istraživanja. Istraživanje će obuhvatiti prikupljanje longitudinalnih podataka za vrijeme faza predtestiranja i posttestiranja nakon implementacije kurikuluma te utvrđivanje razlika između eksperimentalne (na kojoj će se provesti intervencija između predtestiranja i posttestiranja) i kontrolne grupe (na kojoj će se provesti intervencija nakon posttestiranja). Utjecaj PROMEHS kurikuluma (nezavisna varijabla) na mentalno zdravlje djece i adolescenata te učitelja i odgajatelja utvrdit će se ispitivanjem razlika u rezultatima unutar grupa tijekom vremena (predtestiranje i posttestiranje) između grupa (eksperimentalna i kontrolna grupa).

Sharing Student
Kurikulum

Kurikulum će provoditi educirani učitelji i odgajatelji, a obuhvatit će niz aktivnosti namijenjenih djeci i adolescentima s ciljem jačanja osobnih i socijalnih vještina poput samopoimanja, samoupravljanja, socijalnog poimanja, interpersonalnih vještina i odgovornog donošenja odluka te aktivnosti s ciljem reduciranja teškoća u ponašanju i rizičnih ponašanja. 

Kurikulum će biti prilagođen razvojnim karakteristikama pojedinih dobnih skupina djece i adolescenata uključujući različite aktivnosti namijenjenih djeci vrtićke dobi, djeci osnovnoškolske dobi i adolescente u srednjim školama. 

bottom of page