Sastanci

Sastanak Projekta

Prvi sastanak partnera za korisnike European Policy Experimentations projekata odobrenih po Erasmus+ javnim pozivom EACEA 28/2017 organiziran je 14. ožujka 2019. godine u Agenciji za edukaciju, audiovizual, i izvršnu kulturu u Bruxellesu.

Prestavnici PROMEHS projekta (s lijeva na desno):

Ilaria Grazzani (kordinator, Sveučilište u Milanu – Bicocca, Italija), Valeria Cavioni (manager projekta - Sveučilište u Milanu – Bicocca, Italija), Emanuele Contu (prosvjetni inspektor Regionalnog ureda za školstvo Lombardije  - Ministarstvo obrazovanja, Italija). 

 

Sastanak Partnera

Prvi radni sastanak partnera održan je na Sveučilištu u Milanu – Bicocca (Italija) od 29. do 30.travnja 2019. godine.

 

Drugi radni sastanak partnera održan je na Sveučilištu u Milanu – Bicocca (Italija) 25. i 26. lipnja 2019. Dana 27. i 28. lipnja 2019. partneri PROMEHS-a prošli su edukaciju koju je održala prof. Alexandra Marques Pinto (Sveučilište u Lisabonu, Portugal).

The 3rd Partners' meeting was held at the University of Malta on the 23rd and 24th of september 2019.

The 4th Partners' meeting was held at the University of Rijeka (Croatia) on the 13th and 14th of January 2020.

 

 

ADRESA
 
University of Milano-Bicocca – Sveučilište u Milanu-Bicocca
Department of Human Sciences for Education “R. Massa”​ – Odjel humanističkih znanosti za edukaciju „R. Massa“
 Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 Milan, Italy – 20126 Milano, Italija
 
Building U6, 4th Floor – Zgrada U6, 4.kat
 
promehs.italy@gmail.com
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook Basic Black

© 2019 by Lab-PSE