top of page
Audience and Lecturer

Sastanci

Sastanak Projekta

Prvi sastanak partnera za korisnike European Policy Experimentations projekata odobrenih po Erasmus+ javnim pozivom EACEA 28/2017 organiziran je 14. ožujka 2019. godine u Agenciji za edukaciju, audiovizual, i izvršnu kulturu u Bruxellesu.

kick-off Meeting EACEA.jpg
Sastanak Partnera

Photo gallery from the PROMEHS partners' meetings across Europe

 

Prestavnici PROMEHS projekta (s lijeva na desno):

Ilaria Grazzani (kordinator, Sveučilište u Milanu – Bicocca, Italija), Valeria Cavioni (manager projekta - Sveučilište u Milanu – Bicocca, Italija), Emanuele Contu (prosvjetni inspektor Regionalnog ureda za školstvo Lombardije  - Ministarstvo obrazovanja, Italija). 

 

Prvi radni sastanak partnera održan je na Sveučilištu u Milanu – Bicocca (Italija) od 29. do 30.travnja 2019. godine.

 

Drugi radni sastanak partnera održan je na Sveučilištu u Milanu – Bicocca (Italija) 25. i 26. lipnja 2019. Dana 27. i 28. lipnja 2019. partneri PROMEHS-a prošli su edukaciju koju je održala prof. Alexandra Marques Pinto (Sveučilište u Lisabonu, Portugal).

The 3rd Partners' meeting was held at the University of Malta on the 23rd and 24th of september 2019.

The 4th Partners' meeting was held at the University of Rijeka (Croatia) on the 13th and 14th of January 2020.

 

 

bottom of page