TREĆI RADNI SASTANAK PARTNERA

Treći radni sastanak partnera održan je na Sveučilištu u Malti pri Centru za otpornost i socio-emocionalno zdravlje 23. i 24. rujna 2019. U fokusu sastanka bila je diskusija o ključnim aspektima posla koji će tim obavljati sljedećih mjeseci, a posebice o:

  • Nacrtu istraživanja i protokolu za prikupljanje podataka

  • Istraživačkim instrumentima

  • Etici i vlasništvu podataka

Diskusija PROMEHS tima tijekom trećeg radnog sastanka – rujan 2019.

Fotogalerjia